مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود:  مرحوم حاج آقا حسین قمی خیلی مقید بود که در مجلسش غیبت نشود، حتی بعضی از معاصرین به او اعتراض می‌کردند که تو نمی‌گذاری ما حرف بزنیم، فورا می گویی: غیبت نکن!


مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی(از مراجع تقلید نجف اشرف) نیز تقیدی را که حاج آقا حسین – رحمت الله- در ترک و جلوگیری از غیبت داشت، دارا بود. ما در ابتدا می‌گفتیم گویا محال است که کسی چنین تقیدی را داشته باشد ولی وقتی با او اختلاط و معاشرت کردیم، دیدیم نه بابا ممکن است و هیچ هم محال نیست.